O nás

Comedeq

Comedeq (Medical Equipment Company) je mladá dynamická společnost založená na tradici rodinných firem a postavená na 30-ti letých zkušenostech managementu ve zdravotnictví na mezinárodní bázi.

Naše cíle

Comedeq – člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) – je česká společnost sdružující výrobní, kompletátorské, logistické, provozovatelské a vzdělávací aktivity předních českých a evropských podniků. Hlavním zaměřením Comedequ je primární péče a dodávky specializovaných pracovišť a ordinací (chirurgie, gynekologie, dermatologie, stomatologie, kardiologie či urgentní příjem nebo JIP). Velkou předností je pak možnost umístění těchto zařízení nejen do budov (polikliniky, nemocnice apod.), ale i do mobilních řešení jako jsou stany, uni-buňky, nebo kontejnery. K tomu Comedeq dodává i podpůrná řešení jako jsou skladové jednotky, sociální zázemí, přechodné ubytovací zázemí pro zdravotníky či pacienty, hospitalizační prostory, sterilizační jednotky, laboratorní zázemí či elektrické systémy (generátory).

Naše produkty

Dodávku mohou tvořit standardizovaná řešení nebo je možné jednotlivá pracoviště a mobilní jednotky různě kombinovat a doplňovat a tomu uzpůsobit i konkrétní vybavení (například jiný typ zdravotnického nábytku v budově, kontejneru či ve stanu). Ve spolupráci s dalšími českými výrobci se pak Comedeq soustředí na tzv. „medicínu katastrof“ – válečné konflikty, živelné katastrofy či epidemická onemocnění, kde dodává i izolační hospitalizační a vyšetřovací jednotky, transportní vaky, oblečení pro zdravotníky a dekontaminační jednotky. Comedeq rovněž spolu-vybavuje operační sály, ARO, porodní či neonatologické jednotky.

Top